Month: Жилээр

ӨВӨРХАНГАЙ: Арван цэгт даралтны аппарат байрлуулав

Арвайхээр сумын иргэд олноор үйлчлүүлдэг 10 цэгт цусны даралт хэмжих даралтны аппаратыг байрлууллаа. Ингэснээр иргэд цусны даралтаа хүссэн үедээ хэмжих, хянах боломж бүрдэж байгаа юм. Даралтны аппаратыг дараах 10 …